,,თბილისის ნერსისიან სასულიერო სკოლა 200“ გამოფენა კავკასიის უნივერსიტეტში