სამეცნიერო ნაშრომი გავლენიან საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნდა