ჟან მონე 2019 გამარჯვებული პროექტების კოორდინატორთა კონფერენცია ბრიუსელში