ესტონეთის განვითარების თანამშრომლობა

 

“ციფრული ერთიანი ბაზარი როგორც ევროკავშირზე ორიენტირებული ქართული უმაღლესი სასწავლებელი”

 

პროექტის მიზანია ტალინის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის გამოცდილების გაზიარება სამართლისა და ტექნოლოგიების დარგში საქართველოს სამ წამყვან სამართლის სკოლაში ახალი საკვლევი სფეროების შექმნის მიზნით.

 

პროექტის კონკრეტული ამოცანებია:

 

  • სამართლის კურიკულუმის გაუმჯობესება
  • სამართლის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა გადამზადება
  • კვლევის ახალი სფეროების შემუშავება
  • ინოვაციური ICT სწავლების ელექტრონული ინსტრუმენტების დანერგვა
  • საქართველოს კონკურენციის დარგის ექსპერტების გადამზადება ერთიანი ციფრული ბაზრის სფეროში (DSM)

 

კოორდინატორი ორგანიზაცია: ტალინის ტექნოლოგიების ინსტიტუტი, ესთონეთი

 

პროექტის პარტნიორები: კავკასიის უნივერსიტეტი, საქართველო, ესტონეთის კონკურენციის ორგანო, Real Systems.