პუბლიკაციები

 

#1 ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში (ქართულ ენაზე)

#2 ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში (ინგლისურ ენაზე)

#3 ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში (სომხურ ენაზე)

#4 ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში (აზერბაიჯანულ ენაზე)

#5 Workshop presentation - Guranda Chelidze(ქართულ ენაზე)

#6 Workshop presentation - Ekaterine Kardava (ქართულ ენაზე) 

#7 Workshop presentation - Zurab Bragvadze (ქართულ ენაზე)

#8 Guranda Chelidze -TEESS Module (ქართულ ენაზე) 

#9 Eka Kardava - TEESS Module (ქართულ ენაზე) 

#10 Zurab Bragvadze -TEESS Module (ქართულ ენაზე) 

#11 IJME-17 (ინგლისურ ენაზე) 

#12 Publication on mastsavlebeli.ge 

#13 Ena da Kultura article about TEESS