პროგრამა LEADHER

pastedGraphic.png

 

 

2014 LEADHER პროგრამა დაფინანსებულია უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაციის მიერ

ლიდერობა უმაღლესი განათლების რეფორმისათვის

 

პროექტის ფარგლებში კავკასიის ბიზნესის სკოლა თანამშრომლობს ბიზნესის მენეჯმენტის ინსტიტუტთან, კარაჩი, პაკისტანი.

 

თანამშრომლობის მთავარი მიზნებია:

 

  • IoBM-ის სადოქტორო პროგრამის გაძლიერება კავკასიის უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამაზე დაყრდნობით; მოთხოვნების, რჩევის, კვლევის მეთოდოლოგიის, სტუდენტების, გამოწვევებისა და პრობლემების შესახებ არსებული გამოცდილების გაზიარების გზით;
  • ისეთი მკვლევრებისა და კვლევითი პროექტების შერჩევა, რომელთა საშუალებითაც IoBM-ის სტუდენტები მიიღებენ კონსულტაციას კავკასიის უნივერსიტეტის კონსულტანტებისგან და პირიქით;
  • IoBM და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება, რაც ხელს შეუწყობს ამ ორი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებს პროფესორ-მასწავლებელთა დაახლოებას;
  • ორ ინსტიტუციას შორის სადოქტორო პროგრამების სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებელთა გაცვლის ხელშეწყობა.
  • თანამშრომლობა ერთმანეთის კვლევით პროექტებში;
  • ერთობლივი კვლევითი კონფერენციებისა და ღონისძიებების მოწყობა;
  • ინტერნაციონალიზაციის გზით კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა.

 

პროექტის პარტნორები: ბიზნესის მენეჯმენტის ინსტიტუტი (IBM), პაკისტანი, კავკასიის უნივერსიტეტი, საქართველო.