ერაზმუს+ გაცვლითი პროგრამები აკადემიური პერსონალისთვის, 2022 გაზაფხულის სემესტრი

25 მარტი 2022

კავკასიის უნივერსიტეტი აცხადებს აკადემიური პერსონალისთვის Erasmus + ის გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობისათვის განაცხადების მიღებას. მობილობის განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ 2022 წლის გაზაფხულის სემესტრში.

 

Erasmus + ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო მობილობისთვის ითვალისწინებს მგზავრობის ხარჯის დაფარვას და გასცემს სტიპენდიებს. სტიპენდიის ოდენობა განსაზღვრულია Erasmus+ის სახელმძღვანელოსა და მიმღები ქვეყნის კანონმდებლობის  შესაბამისად. პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების მიზნით, აკადემიური პერსონალის მობილობა არის ერთკვირიანი (მოიცავს 5 სამუშაო დღეს  და სავალდებულო 8 სალექციო საათს).

 

განაცხადების წარმოდგენა შეუძლიათ:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს

 

2022 გაზაფხულის სემესტში მობილობების განხორციელება შესაძლებელია შემდეგ უნივერსიტეტებსა და აკადემიურ მიმართულებებზე:

 

პარტნიორი უნივერსიტეტი

ქვეყანა

აკადემიური მიმართულებები

სწავლების საფეხური

ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (Tallin University of Technology)

ესტონეთი, ტალინი

Law

ბაკალავრიატი/ მაგისტრატურა

სტამბულის ბილგის უნივერსიტეტი (Istanbul Bilgi University)

თურქეთი, სტამბული

Business Administration (BA), Economics (BA), International Relations (BA/MA)

ბაკალავრიატი/ მაგისტრატურა

ზაარლანდის უნივერსიტეტი (Saarland University)

გერმანია, ზაარბრიუკენი

Law

მაგისტრატურა

ტუშას უნივერსიტეტი (University of TUSCIA)

იტალია,

ტუშა

Business Administration, Economics

ბაკალავრიატი/ მაგისტრატურა

გდანსკის უნივერსიტეტი (University of Gdansk)

პოლონეთი, გდანსკი

Economics

ბაკალავრიატი

პოლიტიკურ მეცნიერებათა და საჯარო მმართველობის ეროვნული უნივერსიტეტი

(National University of Political Sciences and Public Administration )

რუმინეთი, ბუქარესტი

Public Administration, Political Sciences, Management and Administration, Communication and Advertising, International Relations and European Studies

ბაკალავრიატი

შჩეჩინის უნივერსიტეტი (University of Szczecin)

 

პოლონეთი, შჩეჩინი

Business Administration, Political Sciences, Tourism, Law, International Relations

ბაკალავრიატი/ მაგისტრატურა

ინჰოლანდის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (Inholland University of Applied Sciences)

ჰოლანდია

Business Administration, Tourism

ბაკალავრიატი

კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტი (Cracow University of Economics)

პოლონეთი, კრაკოვი

Business Administration (Finance)

ბაკალავრიატი/ მაგისტრატურა

კაუნასის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი (Kaunas University of Technology)

ლიეტუვა, კაუნასი

Business Administration

ბაკალავრიატი/ მაგისტრატურა

ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტი (Adam Mickiewicz University)

პოლონეთი, პოზნანი

Political Science

ბაკალავრიატი/ მაგისტრატურა

 

 

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებულმა აკადემიურმა პერსონალმა  შემდეგი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოს ინგლისურ ენაზე: 

 

 • საერთაშორისო პასპორტის ასლი; 
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (იხ.დანართი #1)
 • EUROPASS CV
 • ესე, რომელიც უნდა ასახავდეს: კავკასიის უნივერსიტეტში მუშაობის გამოცდილებას; ინფორმაციას პროექტებისა და პროგრამების შესახებ, რომელშიც აპლიკანტს მონაწილეობა მიუღია კავკასიის უნივერსიტეტთან ერთად ან როგორც კავკასიის უნივერსიტეტის წარმომადგენელს;  
 • 1 სარეკომენდაციო წერილი ფაკულტეტიდან

 

 

       არ განიხილება განაცხადები, რომლებიც:

 

 • იქნება არასრულყოფილი ან დადგენილი მოთხოვნების შეუსაბამო;
 • იქნება დაგვიანებით ან ეტაპობრივად წარმოდგენილი

 

კანდიდატებს განაცხადების წარმოდგენა შეუძლიათ ელექტრონული ფორმით 2022 წლის 1 აპრილის ჩათვლით შემდეგ მისამართზე: ir@cu.edu.ge .

 

კანდიდატმა ელ-ფოსტის სათაურში უნდა მიუთითოს შერჩეული  უნივერსიტეტის დასახელება, რომელზეც აკეთებს  განაცხადს. თითოეული დოკუმენტი უნდა იყოს შესაბამისად დასათაურებული. 

 

 

შერჩევის პროცედურა

 

 • წარმოდგენილ სააპლიკაციო დოკუმენტებს განიხილავს კავკასიის უნივერსიტეტის საკონკურსო კომისია;
 • შერჩეული კანდიდატების ნომინირება და დოკუმენტების მიწოდება მიმღები უნივერსიტეტისათვის;
 • სალექციო კურსისა და მობილობის თარიღების შეთანხმება პარტნიორი უნივერსიტეტის რელევანტურ ფაკულტეტთან;
 • აკადემიური პერსონალის საბოლო შერჩევა მიმღები უნივერსიტეტის ფაკულტეტის მიერ; 

 

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ კავკასიის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების დეპარტამენტს, მეორე სართული, ოთახი B25.

 

 

გისურვებთ წარმატებას!