საერთაშორისო საზაფხულო პროგრამები 2019 (University of Tartu, Estonia)

18 აგვისტო 2019

ტარტუს უნივერსიტეტი, ტარტუ, ესტონეთი (University of Tartu, Tartu, Estonia) აცხადებს სტუდენტების მიღებას საერთაშორისო საზაფხულო უნივერსიტეტის შემდეგ პროგრამებზე:

 

კულტურული სემიოტიკა 1-12 ივლისი, 2019, ტარტუ.

 

კურსის თემა: კულტურული მექანიზმების ღრმა გაგება,კულტურული პროცესები, თანამედროვე კულტურულ დინამიკა.

 

თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიები 21-30 აგვისტო, 2019, ტარტუ

 

კურსის თემა: ციფრულ ეპოქაში ტექნოლოგიების გაძლიერებული სწავლება, განათლებაში ტექნოლოგიების გაძლიერებული საქმიანობა.

 

თანამედროვე რუსული კულტურისა და პოლიტიკის გააზრება 15-27 ივლისი,2019 ტალინი, ნარვა, ტარტუ.

 

კურსის თემა: რუსეთის საზოგადოების სირთულეები.

 

აქტუალური სოციალური საკითხები აღმოსავლეთ აზიაში: ქალის როლი 12-23 აგვისტო, 2019 ტარტუ.

 

კურსის თემა: აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში ჩატარებული ძირითადი სოციალური და დემოგრაფიული ცვლილებების მიმოხილვა.

 

საერთაშორისო სამართალი 29 ივლისი- 2 აგვისტო,2019 პარნა

 

კურსის თემა: საერთაშორისო სამართლისა და ადამიანის უფლებების შედარებითი ასპექტები.

 

ოსტატობის ბანაკი 8-14 ივლისი, 2019, ვილჯანდი

 

კურსის თემა: ესტონეთის ტრადიციული ხელნაკეთობების ტექნიკის მიმოხილვას და ტექნიკის თანამედროვე გამოყენება.

 

ესტონური საზაფულო ენის კურსები 22 ივლისი - 2 აგვისტო,2019, ტარტუ.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, მიმართეთ საზაფხულო პროგრამების კოორდინატორს შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@isu.ut.ee