საკონტაქტო ინფორმაცია

 

ნათია მაკარიძე

ბიბლიოთეკის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (404)

ელ.ფოსტა: nmakaridze@cu.edu.ge

 

ქეთევან ადეიშვილი

ბიბლიოთეკარი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (404)

ელ.ფოსტა: kadeishvili@cu.edu.ge

 

სალომე ხერგიანი

ბიბლიოთეკარი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (404)

ელ.ფოსტა: skhergiani@cu.edu.ge

 

ნანა გერგედავა

ბიბლიოთეკარი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (405)

ელ.ფოსტა: ngergedava@cu.edu.ge