კონკურსი მედიცინით დაინტერესებული აბიტურიენტებისთვის

11 ივნისი 2022

 

9-10 ივნისს, კავკასიის უნივერსიტეტში, გაიმართა პირველადი დახმარების კონკურსი, მედიცინით დაინტერესებული აბიტურიენტებისთვის.

 

ღონისძიება წარიმართა ორ ეტაპად:

 

პირველ ეტაპზე მონაწილეებს ჩაუტარდათ ტრენინგი - „კლინიკური უნარ-ჩვევები“, რომელიც წაიკითხა კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორმა მზია წიკლაურმა.

 

მანიპულაციები შესრულდა სიმულატორებსა და მანეკენებზე.

1.სასიცოცხლო ნიშნების შეფასების მეთოდები:

ა) პულსის დათვლის მეთოდი. პუსოქსიმეტრის ხმარების ტექნიკა.

ბ) სხეულის ტემპერატურის გაზომვის მეთოდები:

 • სხეულის ტემპერატურის გაზომვის მეთოდი ყურში
 • სხეულის ტემპერატურის გაზომვის მეთოდი პირის ღრუში
 • სხეულის ტემპერატურის გაზომვის მეთოდი იღლიაში

გ) წნევის გაზომვის მეთოდი:

 • წნევის გაზომვის მეთოდი იდაყვის არტერიაზე
 • წნევის გაზომვის მეთოდი მუხლქვეშა ფოსოში

დ) სუნთქვის დათვლის მეთოდი

 

2.სიცოცხლის ბაზისური ალგორითმი - BLS მოზრდილებში:

 • გულის ხელოვნური მასაჟის ტექნიკა
 • ფილტვის ხელოვნური ვენტილაციის ტექნიკა

 

3.უცხო სხეულის გადმოვარდნის ტექნიკა:

 • უცხო სხეულის გადმოვარდნის ტექნიკა მოზრდილებში
 • უცხო სხეულის გადმოვარდნის ტექნიკა ბავშვებში
 1. ინტრავენური ინექციის ტექნიკა

 

5.პირველადი დახმარება სისხლდენების დროს:

 • პირველადი დახმარება ვენური სისხლდენის დროს
 • პირველადი დახმარება არტერიული სისხლდენის დროს
 • ლახტის დადების ტექნიკა

მეორე ეტაპზე აბიტურიენტებს ჩაუტარდათ გამოცდა - ოსკის სცენარის მიხედვით.

კონკურსში მონაწილეობა შეეძლოთ მხოლოდ XII კლასის მოსწავლეებისგან დაკომპლექტებულ გუნდებს. 

კონკურსში გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცათ სასწავლო ვაუჩერები:

I ადგილი 2000 ლარი

II ადგილი 1400 ლარი

III ადგილი 1000 ლარი