საინფორმაციო ვიდეო რგოლები ჟან მონეს პროექტის „ევროკავშირის სამართლებრივი სახე“ ფარგლებში 2022

25 თებერვალი 2022

                                                          

 

ჟან მონეს პროექტის „ევროკავშირის სამართლებრივი სახე“ ფარგლებში, კავკასიის უნივერსიტეტში მიმდინარეობს სწავლება და კვლევა ევროპული კავშირის სამართლის რამდენიმე სფეროში:

 

შრომის სამართალი, ევროკავშირი და ასოცირების შეთანხმება, კონკურენციის სამართალი, სახელმწიფო შესყიდვები, პერსონალურ მონაცემთა დაცვლა. თითოეული მათგანის გათვალისწინებით მომზადდა საინფორმაციო ვიდეო-რგოლები.