სამართლის სკოლის პროფესორის ირინე ხერხეულიძის სამეცნიერო სტატია ჟურნალ “TalTech Journal of European Studies”-ში გამოქვეყნდა

10 ივნისი 2024

ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეფერირებად იმპაქტფაქტორის მქონე სამეცნიერო ჟურნალში “TalTech Journal of European Studies” გამოქვეყნდა კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორის ირინე ხერხეულიძის სამეცნიერო სტატია: „Sexual Violence: Comparative Overview of German and Georgian Legal Perspectives “.

 

სტატიის ბმული.

 

ჟურნალი “TalTech Journal of European Studies” ინდექსირებულია 33 სამეცნიერო ბაზაში, მათ შორის: SCOPUS, Elsevier, Erih Plus, Web of Science სამეცნიერო ბაზებში.