რეიტინგები

  • 2013-2021 წლებში კავკასიის ბიზნესის სკოლის 3 სამაგისტრო პროგრამა დასახელდა ერთ-ერთ საუკეთესოდ ედუნივერსალის ყოველწლიური რეიტინგის მიხედვით
  • კავკასიის ბიზნესის სკოლისა და გრენობლის მენეჯმენტის სკოლის (GEM) ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა QS Global MBA მსოფლიო უნივერსიტეტების 2017 წლის რეიტინგის მიხედვით 28-ე ადგილს იკავებს
  • კავკასიის ბიზნესის სკოლისა (CSB) და გრენობლის მენეჯმენტის სკოლის (GEM) ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა ჟურნალ-Financial Times-ის მიერ გამოქვეყნებულ მსოფლიოს 100 საუკეთესო საგანმანათლებლო პროგრამიდან 87-ე ადგილს იკავებს (Executive MBA Ranking 2020)
  • 2011 წლიდან 2021 წლის ჩათვლით კავკასიის ბიზნესის სკოლა დასახელებულია საუკეთესოდ კავკასიის რეგიონში და პირველი ადგილი აქვს მინიჭებული ედუნივერსალის მიერ