საკონტაქტო ინფორმაცია

დავით შოვნაძე

კავკასიის მედიცინის სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (231)

ელ.ფოსტა: dshovnadze@cu.edu.ge 

ოთახი: B26 

 

მარიამი გიოშვილი

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.:  +995 (32) 237 77 77 (156)

ელ.ფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge

ოთახი: A2