სკოლის ადმინისტრაცია

იოსებ ბერიკაშვილი

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (215)

ელ.ფოსტა: iberikashvili@cu.edu.ge

 

ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (108) 

ელ.ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge

მარიამ ჯინჭველეიშვილი

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (458)
მობ.: (+995) 555 979 434
ელ.ფოსტა: mjinchveleishvili@cu.edu.ge

მარიამი გიოშვილი

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (156)

ელ.ფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge

 

ანა ქავთარაძე 

სტუდენტთა მომსახურებისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი 

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (103)

მობ.: (+995) 574 149 223

ელ.ფოსტა: akavtaradze@cu.edu.ge