საკონტაქტო ინფორმაცია

ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო

პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (108)

ელ.ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge

 

ანა ქავთარაძე 

სტუდენტთა მომსახურებისა და სასწავლო პროცესის

მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი 

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (103)

მობ.: (+995) 574 149 223

ელ.ფოსტა: akavtaradze@cu.edu.ge