მიღების წესები

კავკასიის ეკონომიკის სკოლის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამაზე მიიღებიან საშუალო განათლების მქონე პირები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდ

ების შედეგად მოხვდნენ განათლების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ კოეფიციენტების მიხედვით აბიტურიენტების რანჯირების დოკუმენტში.

 

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:

 

  • ქართული ენა და ლიტერატურა
  • ზოგადი უნარები
  • უცხო ენა (ინგლისური ან გერმანული ან ფრანგული ან რუსული)
  • ნებისმიერი შემოთავაზებული სამი საგნიდან (ისტორია ან გეოგრაფია ან მათემატიკა)

 

სწავლის საფასური 3990 ლარი.