შეხვედრა დენის ლ. უილკოქსთან

12 მარტი 2012


დენის ლ. უილკოქსი არის ავტორი ქართულ ენაზე გამოცემული წიგნის, ,,საზოგადოებასთან ურთიერთობა: სტრატეგია და ტაქტიკა", რომელიც მსოფლიოს სამასამდე უნივერსიტეტში ისწავლება.