შეხვედრა დენის ლ. უილკოქსთან

11 იანვარი


დენის ლ. უილკოქსი არის ავტორი ქართულ ენაზე გამოცემული წიგნის, ,,საზოგადოებასთან ურთიერთობა: სტრატეგია და ტაქტიკა", რომელიც მსოფლიოს სამასამდე უნივერსიტეტში ისწავლება.