ლევან ბერძენიშვილის ღია გაკვეთილი

11 მარტი 2012


ღია გაკვეთილზე ლევან ბერძენიშვილმა ისაუბრა ლიტერატურის მნიშვნელობაზე, განიხილა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები და აბიტურიენტებს საკითხავი წიგნების სიასთან დაკავშირებით რჩევა მისცა.

ლევან ბერძენიშვილის მიერ რეკომენდირებული საკითხავი ლიტერატურა.