ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამებს ხელახალი აკრედიტაცია

2 ივლისი 2019

2 ივლისს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა, კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამებს ხელახალი აკრედიტაცია მიანიჭა 7 წლის ვადით.