კომპიუტერული მეცნიერების ერთობლივი პროგრამა ფერლი დიკინსონის უნივერსიტეტთან (აშშ) ერთად