მიღების წესები

საბაკალავრო პროგრამაზე ტურიზმში სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი გა­ნათლების მქონე პირს, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩაირიცხა. საზღვარგარეთ დამთავრებულთათვის იმოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი პუნქტები.