სამეცნიერო საზოგადოების წევრები

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ–ვესტმინსტერის კოლეჯის სამეცნიერო საზოგადოების წევრები არიან ეთიკური ლოდერობის გამორჩეული გამოცდილების მქონე პირები, რომლებიც 66 ქვეყანაში უფლებადამცველებად მუშაობენ კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის წინსვლისთვის,  მათი გავლენის შესაბამის სფეროებში.

 

დანიშვნისათვის, ყველა სამეცნიერო საზოგადოების წევრი უნდა იყოს წარდგენილი დეკანის მიერ, დეკანტის მოადგილის თანხმობით და მიიღოს ერთსულოვანი თანხმობა კოლეჯის ფაკულტეტის თითოეული პროფესორისგან. სამეცნიერო საზოგადოების მხოლოდ 400  წევრი შეიძლება დაინიშნოს და მსახურობდეს ერთდროულად.

 

ყველა წევრი ექვემდებარება კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ- ვესტმინსტერის კოლეჯის დეკანს და კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტს.

 

ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის სამეცნიერო საზოგადოების წევრებს, რომლებიც დაინიშნენ და მსახურობდნენ 2011 წლიდან 2017 წლამდე, მიენიჭებათ პრიორიტეტი კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის სამეცნიერო საზოგადოების წევრის თანამდებობაზე ხელახალი არჩევისთვის დროს. 

 

 

 

Weblinks for Fellows:

 

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ – ვესტმინსტერის კოლეჯის წევრად დანიშვნის შესახებ კითხვებით უნდა მიმართოთ დეკანს ელ. ფოსტაზე:


დოქტორ დევიდ კ. შიმპი
დეკანი
კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯი
პაატა სააკაძის ქ. 1 თბილისი, 0102, საქართველო
ელ.ფოსტა: dshimp@cu.edu.ge