დიპლომატია

დიპლომატიის პროგრამები

 

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ნიუ–ვესტმინსტერის კოლეჯის დიპლომატიის სკოლა გვთავაზობს დიპლომატიაში საგანმანათლებლო სემინარებს. ეს არის ინოვაციური ინსტიტუტი, რომელიც გთავაზობთ დოქტორანტურის სემინარებსა და ინტენსიურ საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომლებიც იყენებენ მსოფლიო დონის სასწავლო გეგმებსა და სასწავლო პლატფორმებს, რაც პრაქტიკოს დიპლომატებსა და პოლიტიკურ ლიდერებს საშუალებას აძლევს განაახლონ თავიანთი ცოდნა დიპლომატიურ ხელმძღვანელობაში, საჯარო ადმინისტრირებაში, ასევე მმართველობითი ინფორმირება და განაგრძონ მსოფლიო ბაზარზე ოპირირება. სტუდენტები გაივლიან სწავლების პროგრამებს და შეხვდებიან თავიანთ პროფესიაში გამოცდილ პროფესორ-მასწავლებლებს.

 

ხელმძღვანელები და ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის სამეცნიერო საზოგადოების წევრები არიან დიპლომატიის საგნების ექსპერტები და ამჟამად მსახურობენ ან ადრე მსახურობდნენ მაღალ დიპლომატიურ და სამთავრობო თანამდებობებზე, მაგალითად, პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, მინისტრთა კაბინეტის წევრი და ელჩი. ამ საგნების სპეციალისტები იკავებენ როგორც გამორჩეული სპიკერის, ასევე ფაკულტეტის წევრის პოზიციებს ნიუ-ვესტმინსტერის სკოლის დიპლომატიის ინტენსიური სემინარებისა და აკადემიური პროგრამებში.

 

ნიუ–ვესტმინსტერის დიპლომატიის სკოლა გთავაზობთ სამ საგანმანათლებლო პროგრამას სემინარის ფორმატით, მათ შორის: გამორჩეული ელჩების პროგრამა, დიპლომატიური ლიდერობის პროგრამა და გაძლიერებული დიპლომატიისა და მმართველობის პროგრამა.

 

გამორჩეული ელჩის პროგრამა წარმოადგენს დოქტორანტურის გაძლიერებულ კურსს, რომელიც განკუთვნილია მაღალი დონის პოლიტიკური ლიდერებისა და მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენლებისთვის. ინოვაციური და ინტერაქტიული პროგრამა თავისი გამორჩეული მსოფლიო დონის გეგმით უზრუნველყოფს საკმაოდ რთულ და უნიკალურ შესაძლებლობას არჩეული და დანიშნული პოლიტიკური პირებისთვის, აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელებისთვის და საერთაშორისო დიპლომატებისთვის, რომ დახვეწონ ტექნიკური ცოდნა და განაახლონ თავიანთი დიპლომატიური ხელმძღვანელობის უნარები და მმართველობის გამჭრიახობა გლობალურ პოლიტიკურ ასპარეზზე. პროგრამაში კურსები გამომწვევია და დააჯილდოვებს პოლიტიკოსებსა და დიპლომატიურ ლიდერებს ეთიკური ლიდერობის გამორჩეული გამოცდილებით. პროგრამა შედგება 12 დიპლომატიური ლიდერობის მოდულისა და 39 სწავლის ქვემოდულისგან, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ:

 

 

დიპლომატიის კურსები და სწავლის მოდულები

 

 

 

 • ელჩების მოდული-A: ლიდერობის ინოვაციური გადაწყვეტილებები და პოლიტიკის განსაზღვრა
 • ელჩების მოდული-B: საზოგადოებრივი პოლიტიკა, ლიდერობის გამოწვევები და შესაძლებლობები
 • ელჩების მოდული-C: პარლამენტის ხელმძღვანელობა

 

კურსი 5 (GOV-640): ეთიკური დიპლომატია

 

 • ელჩების მოდული-A: დიპლომატებისა და პოლიტიკური ლიდერების ეთიკური კოდექსი
 • ელჩების მოდული-B: პროფესიონალიზმი, გამჭვირვალობა და ეთიკური დიპლომატია

 

კურსი 6 (FIN-641): ფინანსური პოლიტიკა მთავრობაში

 

 • ელჩების მოდული-A: ფინანსური მოდელირება სამთავრობო უწყებებში
 • ელჩების მოდული-B: მთავრობის პროგრამები და საბიუჯეტო პოლიტიკა
 • ელჩების მოდული-C: ფინანსური ინსტრუმენტები საჯარო სექტორში

 

კურსი 7 (LDR-650): აღმასრულებელი ლიდერობა მთავრობაში

 

 • ელჩების მოდული-A: უფროსი აღმასრულებელი პირის როლი მთავრობასა და პოლიტიკაში
 • ელჩების მოდული-B: მთავრობაში პოლიტიკური, სამოქალაქო და სამხედრო აღმასრულებელი მოხელეების გავლენა ხელმძღვანელობაზე (ლიდერშიფზე)
 • ელჩების მოდული-C: სამუშაო დელეგაცია, უფროსი ზედამხედველობა და პასუხისმგებელი აღმასრულებელი ხელმძღვანელობა

 

კურსი 8 (DIP-662): ელჩების გავლენა

 

 • ელჩების მოდული-A: ელჩის გავლენა და სტრატეგიული პრიორიტეტები
 • ელჩების მოდული-B: ელჩების ფორმალური და არაფორმალური გავლენა
 • ელჩების მოდული-C: ელჩების გავლენის რეალური და აღქმული ძალა

 

კურსი 9 (DIP-672): ელჩები და გაერო

 

 • ელჩების მოდული-A: საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
 • ელჩების მოდული-B: ელჩები, უმაღლესი კომისრები და გაერო
 • ელჩების მოდული-C: გაეროში ერის ელჩის როლი და გამოწვევები

 

კურსი 10 (DIP-680): პრემიერ მინისტრები და პრეზიდენტები

 

 • ელჩების მოდული-A: აღმასრულებელი დირექტორი: პრემიერ მინისტრი და პრეზიდენტები
 • ელჩების მოდული-B: პრემიერ მინისტრები, პრეზიდენტები და მათი მთავრობები
 • ელჩების მოდული-C: პრეზიდენტების, პრემიერ მინისტრებისა და კაბინეტის ოფიციალური პირების ხელმძღვანელობა და დიპლომატიური პასუხისმგებლობები

 

კურსი 11 (FIN-685): მთავრობის დახმარება, გრანტები და დაფინანსება

 

 • ელჩების მოდული-A: USAID– ის მიერ დაფინანსებული ეკონომიკური განვითარების ინიციატივების შედეგები
 • ელჩების მოდული-B: ინფრასტრუქტურული პროექტების მთავრობის მიერ დაფინანსება განვითარებად ქვეყნებში
 • ელჩების მოდული-C: მთავრობის პროგრამის პრიორიტეტები და მოსაზრებები იმპორტის და ექსპორტის დაფინანსების საკითხში
 • ელჩების მოდული-D: მთავრობის დაფინანსება ტექნოლოგიების ინოვაციებისთვის მულტი-საქვეუწყებო კონკურენტულ ბაზრებზე

 

კურსი 12 (DIP-699): დიპლომატიური ლიდერობა და გლობალიზაცია

 

 • ელჩების მოდული-A: დიპლომატიური ლიდერობა მსოფლიო სცენაზე
 • ელჩების მოდული-B: ლიდერობისა და დიპლომატიური ალიანსი
 • ელჩების მოდული-C: ეკონომიკური ზესახელმწიფოებრივი განვითარება და გლობალური დიპლომატიური ხელმძღვანელობის გამოწვევები
 • ელჩების მოდული-D: დიპლომატიური ხელმძღვანელობა და გლობალური პოლიტიკური კორუფცია

 

 

დიპლომატიური ლიდერობის პროგრამა წარმოადგენს სწავლების გაძლიერებულ დოქტორანტურის კურსს, რომელიც განკუთვნილია საშუალო დონის პოლიტიკურ ლიდერებისა და მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენლებისთვის. ინოვაციური და ინტერაქტიული პროგრამა თავისი გამორჩეული სასწავლო გეგმით უზრუნველყოფს რთულ და უნიკალურ შესაძლებლობებს არჩეული და დანიშნული პოლიტიკური პირებისთვის, აღმასრულებელი ხელისუფლების ლიდერებისა და საერთაშორისო დიპლომატებისთვის განაახლონ თავიანთი ტექნიკური ცოდა, დიპლომატიურ ხელმძღვანელობის უნარები, მმართველობითი ინფორმირებულობა და განაგრძონ მსოფლიო პოლიტიკურ ასპარეზზე ოპერირება. დიპლომატიური ლიდერობის პროგრამის კურსები, რა თქმა უნდა, გამომწვევია და დიპლომატიური ლიდერებს დააჯილდოვებს პოლიტიკური და ეთიკური დიპლომატიური ლიდერობის მნიშვნელოვანი გამოცდილებით. პროგრამა შედგება რვა დიპლომატიური ლიდერობის მოდულისგან და 25 ქვემოდულისგან, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ:

 

დიპლომატიის კურსები და სწავლის მოდულები

 

კურსი 1 (GOV-600): დიპლომატია და მმართველობა

 

 • დიპლომატიის მოდული -A: მართვა და საჯარო მმართველობა
 • დიპლომატიის მოდული-B: ეფექტური მთავრობის პოლიტიკა
 • დიპლომატიის მოდული-C: პროფესიონალი დიპლომატის თვისებები
 • დიპლომატიის მოდული-D: მთავრობის მისწრაფებები დიპლომატიის საშუალებით

 

კურსი 2 (GOV-608): დიპლომატის როლი

 

 • დიპლომატიის მოდული-A: დიპლომატიური პრეზენტაციები საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის
 • დიპლომატიის მოდული-B: დიპლომატის ეთიკური გამოწვევები
 • დიპლომატიის მოდული-C: დიპლომატიური ხელმძღვანელობის თვისებები
 • დიპლომატიის მოდული-D: დიპლომატიური პოლიტიკის ჰუმანიტარული განხილვა

 

კურსი 3 (GOV-622): გლობალური მთავრობები

 

 • დიპლომატიის მოდული-A: კომერციისა და ვაჭრობის საერთაშორისო კონკურენტული სტრატეგია
 • დიპლომატიის მოდული-B: გლობალური სამთავრობო ქსელები და ინსტიტუტები
 • დიპლომატიის მოდული-C: სამთავრობო პროგრამები და საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთთანამშრომლობა

 

კურსი 4 (GOV-632): ლიდერობა და პოლიტიკა

 

 • დიპლომატიის მოდული-A: ლიდერობის ინოვაციური გადაწყვეტილებები და პოლიტიკის განსაზღვრა
 • დიპლომატიის მოდული-B: საზოგადოებრივი პოლიტიკა, ლიდერობის გამოწვევები და შესაძლებლობები
 • დიპლომატიის მოდული-C: პარლამენტის ხელმძღვანელობა

 

კურსი 5 (GOV-640): ეთიკური დიპლომატია

 

 • დიპლომატიის მოდული-A: დიპლომატებისა და პოლიტიკური ლიდერების ეთიკური კოდექსი
 • დიპლომატიის მოდული-B: პროფესიონალიზმი, გამჭვირვალობა და ეთიკური დიპლომატია

 

კურსი 6 (FIN-641): ფინანსური პოლიტიკა მთავრობაში

 

 • დიპლომატიის მოდული-A: ფინანსური მოდელირება სამთავრობო უწყებებში
 • დიპლომატიის მოდული-B: მთავრობის პროგრამები და საბიუჯეტო პოლიტიკა
 • დიპლომატიის მოდული-C: ფინანსური ინსტრუმენტები საჯარო სექტორში

 

კურსი 7 (LDR-650): აღმასრულებელი ლიდერობა მთავრობაში

 

 • დიპლომატიის მოდული-A: უფროსი აღმასრულებლის როლი მთავრობასა და პოლიტიკაში
 • დიპლომატიის მოდული-B: მთავრობაში პოლიტიკური, სამოქალაქო და სამხედრო აღმასრულებელი მოხელეების გავლენა ხელმძღვანელობაზე (ლიდერშიფზე)
 • დიპლომატიის მოდული-C: სამუშაო დელეგაცია, უფროსი ზედამხედველობა და პასუხისმგებელი აღმასრულებელი ხელმძღვანელობა

 

კურსი 8 (DIP-662): ელჩების გავლენა

 

 • დიპლომატიის მოდული-A: ელჩის გავლენა და სტრატეგიული პრიორიტეტები
 • დიპლომატიის მოდული-B: ელჩების ფორმალური და არაფორმალური გავლენა
 • დიპლომატიის მოდული-C: ელჩების გავლენის რეალური და აღქმული ძალა

 

 

 

დიპლომატიისა და მმართველობის გაფართოებული პროგრამა წარმოადგენს სწავლების მოწინავე დოქტორანტურის კურსს, რომელიც განკუთვნილია სახელმწიფო მოხელეებისა და პოლიტიკური ლიდერებისათვის, პროფესიონალური კარიერის დაწყებისთვის. ინოვაციური და ინტერაქტიული პროგრამა თავისი გამორჩეული მსოფლიო დონის გეგმით უზრუნველყოფს უნიკალურ შესაძლებლობას სხვადასხვა პროფესიონალური დარგის წარმომადგენლებისთვის მიიღონ ტექნიკური ცოდნა და განაახლონ თავიანთი დიპლომატიის, მმართველობისა და ლიდერობის უნარ-ჩვევები. პროგრამის კურსები გამომწვევია და დააჯილდოებს ჩარიცხულ მთავრობის ლიდერებს ეთიკური ხელმძღვანელობის გამოცდილებით. პროგრამა შედგება ხუთი დიპლომატიური ხელმძღვანელობის მოდულისგან და 16 სასწავლო ქვემოდულისგან, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ: 

 

დიპლომატიის კურსები და სწავლის მოდულები

 

კურსი 1 (GOV-600): დიპლომატია და მმართველობა

 

 • მმართველობის მოდული-A: მართვა და საჯარო მმართველობა
 • მმართველობის მოდული-B: ეფექტური სამთავრობო პოლიტიკა
 • მმართველობის მოდული-C: პროფესიონალი დიპლომატის თვისებები
 • მმართველობის მოდული-D: მთავრობის მიზნები დიპლომატიის საშუალებით

 

კურსი 2 (GOV-608): დიპლომატის როლი

 

 • მმართველობის მოდული-A: დიპლომატიური პრეზენტაციები საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის
 • მმართველობის მოდული-B: დიპლომატის ეთიკური გამოწვევები
 • მმართველობის მოდული-C: დიპლომატიური ხელმძღვანელობის თვისებები
 • მმართველობის მოდული-D: დიპლომატიური პოლიტიკის ჰუმანიტარული მოსაზრებები

 

კურსი 3 (GOV-622): გლობალური მთავრობები

 

 • მმართველობის მოდული-A: კომერციისა და ვაჭრობის საერთაშორისო კონკურენტული სტრატეგია
 • მმართველობის მოდული-B: გლობალური სამთავრობო ქსელები და ინსტიტუტები
 • მმართველობის მოდული-C: სამთავრობო პროგრამები და საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთთანამშრომლობა

 

კურსი 4 (GOV-632): ლიდერობა და პოლიტიკა

 

 • მმართველობის მოდული-A: ლიდერობის ინოვაციური გადაწყვეტილებები და პოლიტიკის განსაზღვრებები
 • მმართველობის მოდული-B: საზოგადოებრივი პოლიტიკა, ლიდერობის გამოწვევები და შესაძლებლობები
 • მმართველობის მოდული-C: პარლამენტის ხელმძღვანელობა

 

კურსი 5 (GOV-640): ეთიკური დიპლომატია

 

 • მმართველობის მოდული-A: დიპლომატებისა და პოლიტიკური ლიდერების ეთიკური კოდექსი
 • მმართველობის მოდული-B: პროფესიონალიზმი, გამჭვირვალობა და ეთიკური დიპლომატია

 

WEBLINKS

New Westminster College of Caucasus University Ethical Leadership Programs