დასრულებული

2023 წლის კავკასიის უნივერსიტეტის მერვე წლიური კონფერენცია

 

2022 წლის 24-25 თებერვალს კავკასიის უნივერსიტეტში გაიმართა წლიური სამეცნიერო კონფერენცია

 

2020 წლის 3 ოქტომბერს კავკასიის უნივერსიტეტში გაიმართა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

 

2019 წლის 24 სექტემბერს გაიმართა არტ-თერაპევტთა საერთაშორისო კონფერენცია „სურათები გონების ლაბირინთიდან“

 

2019 წლის 25 ივლისს გაიმართა საერთაშორისო პრაქტიკული-სამეცნიერო კონფერენცია ფინანსური აღრიცხვის საკითხებზე

 

2019 წლის 15-16 ივლისს კავკასიის უნივერსიტეტში ჩატარდა სიმპოზიუმი "Neurocomputing Advances in Brain Research"

 

2019 წლის 11-12 ივლისს კავკასიის უნივერსიტეტში გაიმართა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ცვალებადი პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ტექნოლოგიური ლანდშაფტი და მისი გავლენა ქვეყნის კონკურენტუნარიანობაზე“

 

2019 წლის 8 ივნისის გაიმართა სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია „ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკის და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები“. ნაშრომების კრებული

 

2016 წლის 17-25 სექტემბერს ,,თბილისის მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2016’’ - ის ფარგლებში კავკასიის უნივერსიტეტში ჩატარდა სამეცნიერო პოპულარული ლექცია-სემინარი: ,,სიახლეები ტაო-კლარჯეთის საკვლევი  ექსპედიციების  მასალებიდან’’

 

2016 წლის 21-22 სექტემბერს ჩატარდა აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „საქართველოში აგრობიზნესის განვითარების ხელშესაწყობად პროფესიული და უმაღლესი განათლების ინოვაციური სასწავლო პროგრამების დანერგვა“ და ვორქშოპი „საქართველოში ინოვაციური პოტენციალის ზრდის ხელშეწყობა“

 

2016 წლის 25 სექტემბერს ჩატარდა კავკასიის უნივერსიტეტის, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტისა და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლების ერთობლივი სტუდენტური კონფერენცია „სამართლის განვითარება თანამედროვე საქართველოში’’

 

2015 წლის 16 ნოემბერს განათლების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კვირეულის ფარგლებში კავკასიის უნივერსიტეტში გაიმართა კონფერენცია: "საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი სისტემური სახის პირობები“