2000 წელი

ინტასის პროექტი: “Exploration of the Existing Investment Climate in Georgia and in the Countries of Trans Caucasus Region”.

 

პროექტი დასრულდა 2000 წელს.