2009 წელი

პროექტი: ,,საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშესაწყობად, ქართველი სპეციალისტების ტრენინგი ესტონეთის ბიზნეს-ინკუბატორებში"

 

მონაწილეობა მიიღეს:

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტი
  • ტალინის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი
  • ტალინის ტექნოპოლი
  • ტარტუს სამეცნიერო პარკი
  • პიარნუს ბიზნეს-ინკუბატორი
  • საარემაას ბიზნეს-ინკუბატორი

 

პროექტი მომზადდა ფონდი ღია საზოგადოების ესტონეთისა და საქართველოს ფილიალების მხარდაჭერით "East-East Program – Step beyond mobility"-ის ფარგლებში.

პროექტი დასრულდა 2009 წელს.


პროექტი (INTAS): ,,სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარებისთვის (SCRIPTS)’’.

პროექტის მიზანი: მეცნეირების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარება საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში ევროკომისიის სოციალურ–ეკონომიკური კვლევითი მეთოდოლოგიისა და ინდიკატორების გამოყენებით.

პროექტი მიმდინარეობდა 18 თვე და მასში ჩართულნი იყვნენ კვლევითი ჯგუფები სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ბრიტანეთიდან, ესტონეთიდან, საქართველოდან და რუმინეთიდან.

პროექტი დასრულდა 2009 წელს.