ჰოსპიტალური მენეჯმენტის ტრენინგ–პროგრამა

11 იანვარი

ჰოსპიტალური მენეჯმენტის ტრენინგ–პროგრამის შემდეგი მიღება მაისში იგეგმება.

ტრენინგ–პროგრამა შედგენილია საერთაშორისო კურიკულუმის სტანდარტების მიხედვით, რისი მეშვეობითაც მსმენელი მიიღებს ახალ ინფორმაციას და შეძლებს პრაქტიკაში გამოიყენოს თეორიული ცოდნა.