გასაუბრება მაგისტრანტობის კანდიდატებთან

11 იანვარი


კავკასიის ჯანდაცვის სკოლაში მოქმედებს განახლებული სამაგისტრო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირებაში ჯანდაცვის მენეჯმენტის მიმართულებით.

კავკასიის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის სკოლის მიერ შემუშავებული სამაგისტროპროგრამა იზიარებს ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანი უნივერსიტეტების,ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ატლანტა) ჯ. მაკ რობინსონის ბიზნესისკოლეჯის ჯანდაცვის ადმინისტრირების ინსტიტუტისა და მიჩიგანის უნივერსიტეტისჯანდაცვის ადმინისტრირებისა და პოლიტიკის დეპარტამენტში მიმდინარე პროგრამებისმოთხოვნებს და დარგის სტანდარტებს. პროგრამა ასახავს ჯანდაცვის სისტემაშითანამედროვე შრომის ბაზრის სპეციფიურობას, მისი მართვის უახლეს ტექნოლოგიებსდა ნერგავს სწავლების თანამედროვე მეთოდებს.