ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე კავკასიის უნივერსიტეტს ეწვია

11 იანვარი

სტუმარი ჯანდაცვის მენეჯმენტის მაგისტრატურის სტუდენტებს შეხვდა და ისაუბრა თემაზე: "კარიერული წინსვლა ჯანდაცვის მენეჯმენტის სფეროში".

შეხვედრამ ლექცია-დისკუსიის ფორმატში ჩაიარა.