ჰოსპიტალური მენეჯმენტის ტრენინგ–პროგრამა

11 იანვარი

ტრენინგი მიზნად ისახავდა მონაწილეების მენეჯერული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებასა და თეორიული ცოდნის განმტკიცებას.

ტრენინგის ბოლოს, ტესტირების შედეგად, პროგრამის კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადაეცათ.