ლეილა კარიმის სამეცნიერო ნაშრომი საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნდა

27 ოქტომბერი 2022

საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში „International Journal of Environmental Research and Public Health“ გამოქვეყნდა სამეცნიერო სტატია „The Impact of Quality of Work Organization on Distress and Absenteeism among Healthcare Workers

 

ნაშრომის ავტორია ლეილა კარიმი (ფსიქოლოგიის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი), კავკასიის უნივერსიტეტის მედიცინის და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლის და RMIT უნივერსიტეტის (მელბურნი, ავსტრალია) პროფესორი.

 

იხილეთ სტატიის ბმული

 

Magnavita, Nicola, Carlo Chiorri, Leila Karimi, and Maria Karanika-Murray. 2022. "The Impact of Quality of Work Organization on Distress and Absenteeism among Healthcare Workers" International Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 20: 13458. https://doi.org/10.3390/ijerph192013458.

 

ჟურნალი „International Journal of Environmental Research and Public Health“ ინდექსირებულია SCOPUS-ის (Elsevier) საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში, რომლის CiteScore არის 4.5

 

იხ. https://www.scopus.com/sourceid/144989