ჯანდაცვის სკოლის ღია სემინარი აბიტურიენტებისთვის

11 იანვარი


სკოლის დეკანმა მომავალი სტუდენტების მიერ დასმულ შეკითხვებსაც უპასუხა.