თენგიზ ვერულავას სამეცნიერო ნაშრომი ბრიტანულ ჟურნალში გამოქვეყნდა

13 ოქტომბერი 2022

ბრიტანულ საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში „British Journal of Healthcare Management“ გამოაქვეყნა კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორის თენგიზ ვერულავას სამეცნიერო სტატია „Knowledge of healthcare-associated infection management among emergency care nurses

 

იხილეთ სტატიის ბმული

 

Tengiz Verulava, Revaz Jorbenadze, Ana Ghonghadze. Knowledge of healthcare-associated infection management among emergency care nurses. British Journal of Healthcare Management. 2022.

 

ჟურნალი „British Journal of Healthcare Management“ ინდექსირებულია SCOPUS-ის (Elsevier) საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში, რომლის CiteScore არის 0.7

 

იხ. https://www.scopus.com/sourceid/4900153502