საკონტაქტო ინფორმაცია

ქეთევან კარბაია

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროეტქების დეპარტამენტი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (234)

ელ.ფოსტა: kkarbaia@cu.edu.ge