მიღების წესები

ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამაზე მიიღებიან საშუალო განათლების მქონე პირები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად, მოხვდებიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ აბიტურიენტთა რანჟირების დოკუმენტში.

 

  • ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მე-4 (არჩევითი) საგნად ბარდება: მათემატიკა, ფიზიკა, ისტორია, გეოგრაფია.
  • სწავლების საფასური: საქართველოს მოქალაქეებისათვის წელიწადში 3500 ლარი