მიღების წესები

მიღების წესი

 

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის ციფრული ლოგისტიკის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:

 

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 

 • შევსებული online აპლიკაცია (მასთან ერთად სამოტივაციო წერილი, სადაც უნდა აღწეროთ თუ რატომ არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი ამ პროგრამაზე სწავლა და როგორ დაგეხმარებათ იგი პროფესიულ ზრდაში, CV და ფოტოსურათი)
 • ნოტარიულად დამოწმებული დიპლომის და ნიშნების ფურცელის ასლი ან უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა ხარისხის მინიჭების შესახებ
 • უცხო ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემულ დიპლომი უნდა იყოს დამოწმებული აპოსტილით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ
 • უცხო ენაზე შედგენილი დოკუმენტ(ებ)ი უნდა წარმოადგინოთ ქართულად თარგმნილი და დამოწმებული ნოტარიულად
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • სარეკომენდაციო წერილი
 • სამხედრო მიწერის ასლი (ვაჟებისთვის)
 • ორი ცალი ფერადი ფოტოსურათი 3X4
 • საერთო სამაგისტრო გამოცდის საგამოცდო ბარათი

 

თარიღები:

 

 • საბუთების მიღება: ივლისი-აგვისტო, 2021
 • გასაუბრება: სექტემბერი, 2021;
 • ტესტირება ინგლისურში - სექტემბერი, 2021.

  

სწავლის საფასური

 

 • პროგრამის ფასი რეზიდენტისთვის - 10,000 ევრო
 • არარეზიდენტისთვის - 14,000 ევრო

 

გადახდის გრაფიკის განაწილება შესაძლებელია 12 თვეზე თანაბრად.

 

 • ერთიანი გადახდის შემთხვევაში მოქმედებს 5%-იანი ფასდაკლება
 • ერთი კომპანიიდან 3 და მეტი თანამშრომლის შემთხვევაში მოქმედებს 5%-იანი ფასდაკლება
 • თიბისი ბანკის სტატუს კლიენტებისთვის მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება