საკონტაქტო ინფორმაცია

 

შოთა ნიჟარაძე

დეკანი, შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (340)

მობ.: 595 444 744
ელფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge

 

ნათია სულაბერიძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (277)

მობ.: 599 574128
ელფოსტა: nsulaberidze@cu.edu.ge

 

მარიამ გიოშვილი

სამაგისტრო პროგრამების მენეჯერ

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (156)

მობ.: 577 324613

ელფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge