უცხო ენების ცენტრი

ხათუნა ბასილაშვილი 

ცენტრის დირექტორი

ელ.ფოსტა: kbasilashvili@cu.edu.ge

 

ეკატერინე ბექიშვილი

ცენტრის დირექტორის ასისტენტი

ელ.ფოსტა: ebekishvili@cu.edu.ge