საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

გიორგი დათუკიშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (450)

ელ.ფოსტა: gdatukishvili@cu.edu.ge
ოთახი: D36

გიგა კიკნაძე
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (281)

ელ.ფოსტა: gkiknadze@cu.edu.ge
ოთახი: C4

მურად ბაკურიძე

საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მენეჯერი 

ელ.ფოსტა: mbakuridze@cu.edu.ge

ოთახი: D26

მერაბ თავართქილაძე
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის კონსულტანტი
ელ.ფოსტა: mtavartkiladze@cu.edu.ge

დავით გურგენიძე

ქსელების და სისტემების ადმინისტრატორი

E-mail: dgurgenidze@cu.edu.ge