პრეზიდენტის აპარატი

 

სვეტლანა (ლანა) ქევხიშვილი

პრეზიდენტის აპარატის ხელმძღვანელი

ტელ.:(+995 32) 237 77 77 (201)

ელ. ფოსტა.: lkevkhishvili@cu.edu.ge
ოთახი.: B1