ლექცია  თემაზე - ინგლისურენოვანი ლიტერატურის ქართულად თარგმნის თავისებურებები