სოციალურ მეცნიერებათა VI საერთაშორისო კონგრესი ანკარაში