მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

თამთა ბუთხუზი 

დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (440)

ელ.ფოსტა: tbutkhuzi@cu.edu.ge

ოთახი: D30

 

ნინა კაპანაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობების მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (443)

ელ.ფოსტა: nikapanadze@cu.edu.ge 

ოთახი:D30

 

ელენე დავითაშვილი

კომუნიკაციების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (451)

ელ.ფოსტა: edavitashvili@cu.edu.ge

ოთახი: D30

 

ქეთევან მაჭარაშვილი

მარკეტინგის მენეჯერი

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (442)

ელ.ფოსტა: kmatcharashvili@cu.edu.ge 

ოთახი: D30

 

 

ნანუკა კემულარია

პროექტების მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (435)

ელ.ფოსტა: nkemularia@cu.edu.ge 

ოთახი:D3O

 

ანამარია ჩოხელი

ვიზუალური კომუნიკაციების მენეჯერი

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (441)

ელ.ფოსტა: achokheli@cu.edu.ge 

ოთახი: D30 

 

ანა კალაძე

საინფორმაციო ცენტრის მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (400)

ელ.ფოსტა: akaladze@cu.edu.ge 

ოთახი: D10

 

მარიამ ძირკველიშვილი

საინფორმაციო ცენტრის მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (400)

ელ.ფოსტა: mdzirkvelishvili@cu.edu.ge 

ოთახი: D10