არქიტექტურისა და დიზაინის სკოლის შიდა სასკოლო კონფერენცია

20 მაისი 2024

2024 წლის, 20 მაისს ჩატარებულ არქიტექტურისა და დიზაინის სკოლის კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო 5 სტუდენტმა:

 

1.სამსონიძე სალომე -  ARCH არქიტექტურისა და დიზაინის სკოლა საბაკალავრო პროგრამა II კურსი.

„ბუნებრივი სინათლე, როგორც ცალკეული არქიტექტურული ელემენტი“. პირველი ადგილის სერთიფიკატი და ვაუჩერი გადაეცა.

 

2.შამილაძე ლიკა - ARCH არქიტექტურისა და დიზაინის სკოლა საბაკალავრო პროგრამა III კურსი.

“უსაფრთხო ქალაქები: დანაშაულის პრევენცია გარემოს დიზაინის საშუალებით”. მეორე ადგილის სერთიფიკატი და ვაუჩერი გადაეცა.

 

3.მუმლაძე შალვა- ARCH არქიტექტურისა და დიზაინის სკოლა საბაკალავრო პროგრამა III კურსი.

„მეტაბოლიზმი, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მიმდინარეობა არქიტექტურაში“. მესამე ადგილის სერთიფიკატი და ვაუჩერი გადაეცა.

 

4.გოგიტიძე გიორგი- ARCH  არქიტექტურისა და დიზაინის სკოლა საბაკალავრო პროგრამა II კურსი.

 „მდგრადი არქიტექტურის მიდგომები თანამედროვე არქიტექტურაში“. გადაეცა მონაწილეობის სერთიფიკატი.

 

5.თურქაძე საბა-  ARCH არქიტექტურისა და დიზაინის სკოლა საბაკალავრო პროგრამა II კურსი.

„მდგრადი არქიტექტურა და მისი საჭიროების მნიშვნელობა დღევანდელობაში“. გადაეცა მონაწილეობის სერთიფიკატი.