საკონტაქტო ინფორმაცია

ეკა აკობია

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (250)

მობ.: 595 33 33 16
ელ.ფოსტაeakobia@cu.edu.ge   

 

მარინა მიქელაძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (431)

ელ.ფოსტ: mmikeladze@cu.edu.ge

 

მარიამ ოქრუაშვილი

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (109)

მობ.: 577 34 94 32
ელ.ფოსტა: mokruashvili@cu.edu.ge