პროგრამის სტრუქტურა

კავკასიის მედიის სკოლის სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამა შესაძლებლობას გაძლევთ თავად შეიდგინოთ საკუთარი გრაფიკი და განისაზღვროთ სამაგისტრო პროგრამის დასრულების გეგმა.

სწავლების ხანგრძლივობა არის 2 წელი, დასაშვები ხანგრძლივობა 5 წელი.

 

პროგრამა არის 120 ECTS კრედიტიანი.  90 კრედიტი არჩევითი/სავალდებულო საგნებიდან  და სამაგისტრო ნაშრომის 30 ECTS  კრედიტის ჯამისგან, სადაც თითოეული საგნის აკადემიური წონა არის 5,6,7 ECTS კრედიტი.

 

პროგრამა

 

ლექციების დრო: 18:00-22:00

 

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლისას კავკასიის მედიის სკოლა ხელს შეგიწყობთ საერთაშორისო გაცვლებში, პროფესიულ პრაქტიკაში, დასაქმებასა და კარიერულ წინსვლაში."