დასაქმება

 

პაატა სალია
(LLM Student) 

 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 

საადვოკატო ბიურო ''გაბუნია ​& პარტნიორები"-ს დამფუძნებელი პარტნიორი

 


 

ნიკოლოზ როსებაშვილი
(LLM Student) 

 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 

რეგიონებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი (საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო)


 

მარიკა გოგოლაძე

(PhD Student) 

 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარე

 


 

 

 

ლევან გოგიჩაიშვილი

(PhD Student) 

 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია: 

 

 

მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი (საქართველოს პარლამენტი)


 

გრიგოლ გიორგაძე

(PhD Student) 

 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 

მინისტრის პირველი მოადგილე (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო).


 

ირაკლი კალანდაძე

(PhD Student) 

 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 

ეროვნული ბანკის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე (საქართველოს ეროვნული ბანკი).


 

 

ნინო მესხიშვილი

(PhD Student)

 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 

იურიდიული სამსახურის უფროსი (შპს “აჭარა +” (აჭარა გრუპი) სასტუმრო Holiday Inn).