2008 წელი

პროექტი: ,,EPIN (Economic Policy Institutes' Network)’’.

პროექტი აერთიანებდა კავკასიის (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო) ცენტრალური აზიის (ყაზახეთი, უზბეკეთი, თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, ყირგიზეთი) ქვეყნების კვლევითი დაწესებულებებსა და უნივერსიტეტების ექსპერტებს, რომლებიც ამზადებდნენ ქვეყნების ანალიზს სხვადასხვა თემებზე:  პოსტ–კომუნისტური ქვეყნების რეფორმა (საჯარო ადმინისტრირების რეფორმა, დეცენტრალიზაცია, ანტი–კორუფცია, ადამიანთა უფლებები/მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა); სივრცული სიღარიბე (ურთიერთქმედების გეოგრაფია, ეკონომიკური პოლიტიკა და საქმიანობა და ცხოვრების სტანდარტები); ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედება  ეკონომიკური პოლიტიკის (მაგ: მიგრაცია, დასაქმება, ვაჭრობის ლიბერალიზაცია, ინფლაცია და ადმინისტრირებადი ფასები); სოფლის მეურნეობის განვითარება და აგრარული რეფორმები; ფინანსური ხელმისაწვდომობა და მიკროფინანსები.

 

პარტნიორი კვლევითი ორგანიზაციები:

  • კავკასიის უნივერსიტეტი (საქართველო)
  • ეკონომიკის კვლევის ცენტრი (უზბეკეთი)
  • ეკონომიკის განვითარებისა და კვლევის ცენტრი (სომხეთი)
  • ICEG ევროპული ცენტრი (უნგრეთი)
  • სამეცნიერო კვლევებისა და ეკონომიკური რეფორმების ინსტიტუტი (აზერბაიჯანი)
  • საჯარო პოლიტიკის კვლევითი ცენტრი (ყაზახეთი)

 

კოორდინატორი: International Center for Economic Growth (ICEG) European Center.

 

პროექტი დაფინანსდა გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამის (UNDP)

 

პროექტი დასრულდა 2008 წელს.