ანისა აღდასიილხჩი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • ინგლისური ენის კერძო მასწავლებელი

 

კურსის დასახელება:

 

  • ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები სპარსულენოვანთათვის A1
  • ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები სპარსულენოვანთათვის A2